WEBINAR

“Azure Hybrid – få
kraften av skyen i ditt
datasenter​”

Dato og tidspunkt: DATO HERE

Alle snakker om skyen, men det er ikke alle som kan kjøre 100% sky med 100% suksess. ​

Det har Microsoft forstått, og de har lansert Azure Stack HCI – som gjør at du får kraften og sikkerheten til skyen, kombinert med on prem.

Meld deg på her!

Fire grunner til at alle med egne Datasenter bør vurdere Azure Stack HCI: ​

  • Sikkerhet. Du får tilgang til Microsoft sine sikkerhetsmekanismer, basert på AI og deres ekstreme innsikt. Og du får ekstra backup. Du kommer aldri til å oppnå samme grad av sikkerhet på eget datasenter, som du får i skyen.​​
  • Rå ytelse der hvor du er, enten du har behov kraften i ditt sentrale datasenter eller ute på avdelingskontor.​
  • Raskere tilgang til skyteknologi, fordi du ikke trenger å flytte alt. ​​
  • Enklere og sikrere administrasjon. Færre systemer gjør det enklere å håndtere og øker sikkerheten. ​​

I vårt webinar går vi gjennom hvordan du bør tenke strategisk i den hybride verden, og hvilke muligheter Azure Stack HCI åpner.​

Vi viser hvordan vi jobber ut mot kunder ​

AGENDA

3 mins

Intro

Hvem er Spirhed (kort)
Spennende med ny teknologi fra Microsoft, dette vil vi gjerne dele med dere

Anders Skaug, Spirhed

10 mins

“Verden er hybrid”

Vår erfaring tilsier at det er mange som ønsker å benytte skytjenester, men er bundet til å ha data lokalt.
Hvordan selskaper bør tenke ift Hybrid og sky?

Vidar / Jan-Tore, Spirhed

20 mins

Azure Stack HCI – muligheter
Suksess med ditt hybride datarom

Muligheter i teknologien. Hva er endret?
Fokus – hvorfor:

  • Sikkerhet
  • Ytelse
  • Elastisitet

Vidar / Jan-Tore, Spirhed

5 mins

Hvordan komme i gang med reisen

Intro til hvordan man moderniserer datarommet med AzSHCI og Azure. (Fokus på kundereisen)

Metodikk:
Forteller om hvordan Spirhed jobber med kunder. Hva bidrar vi med og hva forventes av dere?
Avsluttes med intro til demo/titt hos MTC

Anders / Marius, Spirhed​

5 mins

Look-and-feel

Introduksjon til muligheter for demo av Azure Stack HCI på Microsoft Technology Center

MTC, Microsoft

2 mins

Key take-aways (avslutning)

Suksess i det Hybride datarom
Azure HCI
Hvordan kan vi hjelpe

Enkle stikkord fra det vi har snakket om tideligere

Vidar / Jan-Tore, Spirhed

1 min

Takk og avslutning for webinaret

Vert


Meld deg på her!

Scroll to Top